Category Archives: ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ชมความงดงามศิลปะแบบจีน

ยกเว้นไต้หวันจะได้ชื่อในเรื่องช้อปปิ้งแล้ว ก็ยังมีสถานที่เที่ยวสวย ๆ อีกเพียบเลยค่ะ แม้ไต้หวันจะเป็นเกาะที่แตกออกมาจากจีนแต่วัฒธรรมพร้อมกับการดำรงชีวิตนั้นออกจะต่างกันพอควร เพราะเช่นนั้นไต้หวันจึงเป็นอีกประเทศที่นักเดินทางอยากจะไปเยือนสักครั้งค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่สำคัญ ๆ ที่เราเอามาฝากกันภายในวันนี้ ทัวร์ไต้หวัน – อนุสรณ์จงเรี่ยฉื่อ สร้างขึ้น เพื่อคะนึงถึงวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อ ชาติ ในสมัยปฏิวัติล้มราชวงศ์แมนจู พร้อมกับรวมประเทศต่อสู้ญี่ปุ่นจนถึงสมัยปราบคอมมิวนิสต์ ที่แห่งนี้ เป็นที่บูชาดวงวิญาณ ของเหล่าทหารจำนวน 330,000 คน ที่สังเวยบูชาชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น กำแพงทั้งสี่ด้านของตัวอาคารกลางจะประดับด้วยรูปภาพ พร้อมกับเกียรติประวัติของวีรชนเหล่านี้ จุดเด่น ของเครื่องระลึกแห่งนี้คือ นักท่องเที่ยวสามารถ ชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหาร ที่ได้รับการฝึกฝนอย่าง เข้มงวด แม้แต่ตายังไม่กระพริบ เป็นภาพที่ดึงดูด นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ให้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยทหารจะเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ทัวร์ไต้หวัน – วัดหลงซัน หรือ "วัดเขามังกร" เดิมสถานที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า หมงเจี๋ยปัจจุบันนี้ถูกเรียกว่า เขตวั่นหัวซึ่งเป็นจุดเริ่มของความเจริญของเมืองไทเปในเมื่ออดีตสมัย วัดหลงซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นในปี 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลงและสร้างเสร็จภายในปี 1740 ตลอดช่วงเวลาผ่านไปกว่า 260 ปี วัดหลงซันซื่อถูกซ่อมแซมใหม่หลายคราวทั้งจากความวิบัติจากภัยธรรมชาติและภัย […]