Category Archives: ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี เสน่ห์เมืองเก่า

ตุรกีนั้นเต็มไปด้วยร่องรอยของความศิวิไลซ์โบราณค่ะ ภายในอดีตนั้นเคยเป็นที่ตั้งของกรุงทรอย สถานที่มีชื่อในตำนานสงครามที่ลื่อเลืองไปทั่วโลก ตุรกีนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของโรมันจึงมีเทววิหารหลากหลาย ปรากฏให้เห็นซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเพียงแค่เศษซากแต่ก็มากมายไปด้วยมนต์ขลัง   ทัวร์ตุรกี วิหารอะโครโปลิส  นครบนที่สูงแห่งนี้เป็นเค้าโครงฐานภายในการป้องกันเมืองของราชอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งค่อนข้างเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นหน้าผาชัน พร้อมกับกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เจริญเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนพื้นที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อมเหล่านี้   ทัวร์ตุรกี พิพิธภัณฑ์โบราณคดีวิทยา  อยู่ทางทิศใต้ของจัตุรัสโคนัก จัดแสดงวัตถุโบราณที่ค้นพบในเอเฟซุส เพอร์กามุม มิเลททัวร์ตุรกี ราคาถูกชั้นที่เป็นประตูเข้าจัดแสดงรูปปั้นกรีก โรมัน พร้อมทั้งอียิปต์ ชั้นหนึ่งจัดแสดงหีบศพ จุดสนใจหลักของพิพิธภัณฑ์คือลวดลายบนผนังของสุสานแห่งเบเลวี อยู่ทางตอนใต้ของอิซมีร์ พร้อมกับรูปสลักของไพโซดอนพร้อมทั้งเดเมเตอร์ สร้างขึ้นราวปีค.ศ. 200   ทัวร์ตุรกี เขาอยาโซลุก เป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์จอห์น บอกเล่ากันว่า ขณะเซ็นจอห์น ได้มาที่เอเฟสภายในช่วงเบื้องปลายของชีวิตพร้อมกับเขียนหนังสือ “เอเฟซัส” ซึ่งปรากฎภายในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในปัจจุบันนี้ในศตวรรษที่ 4 มีการสร้างที่ฝังศพแห่งหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นสุสานของเซนต์จอห์น พร้อมกับกษัตริย์จัสตินเนียนได้สร้างโบสถ์ทับไว้ ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวทำเอาวิหารพังลง จนกระทั่งไม่ช้าไม่นานมานี้จึงมีการฟื้นฟูขึ้นใหม่

ทัวร์ตุรกี ดื่มดำพร้อมกับบรรยากาศ

การทัวร์ตุรกีนั้นเป็นอะไรที่คลาสสิคพร้อมกับคลายเครียดมากค่ะ เพราะว่าเต็มไปด้วยพื้นที่สวยงามมากมาย ซึ่งมีสถาปัตยกรรมโดดเด่นน่าหลงใหล ในส่วนของสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติก็สวยงามน่าแวะชม ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล่ ปามุคาเล่ หรือว่าในภาษาตุรกีแปลว่า พระราชวังปุยฝ้าย คือน้ำตกหินปูนสีขาวที่มีขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งคือที่มีแร่หินปูนผสมผสานอยู่ในจำนวนที่สูงมากไหล ไหลรินลงมาจากเขาคาลดากึ ที่ตั้งอยู่ไกลออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึ้นมาเหนือผิวดิน พร้อมกับทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นปฏิมากรรมธรรมชาติ อันสวยหรูแปลกตาที่เด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทำเอาปามุกคาเล่พร้อมทั้งเมืองเฮียราโพสิลได้รับการชมเชยให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สิ่งที่ดึงดูดผู้เดินทางอย่างมากคือ หน้าผาที่ขาวที่ยิ่งใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครง และน้ำตกแช่แข็ง ถ้าหากมองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆ หรือ ปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างอัศจรรย์ ทัวร์ตุรกี พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เดิมเป็นพื้นที่นักบวชภายในอิสลามทำสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปทำการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทารุณร่างกายเป็นเวลา 1,0001 คืน ก่อนที่จะไปหมุนได้ ผู้ที่มีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้นขณะหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน ข้างนอกเป็นหอรูปทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ด้านในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สีมากมายงดงาม ซึ่งหาชมได้ยาก พร้อมกับยังเป็นสุสานสำหรับผู้เกาะติด สานุศิษย์ บิดา พร้อมกับบุตรของเมฟลานาด้ว เมฟลานา เจลาเลดดิน […]

ทัวร์ตุรกี สัญจรชมเมืองเก่าแก่เอเฟซุส

เมืองแห่งนี้ถือว่าเก่ามากที่สุดในตุรกีค่ะ มีเรื่องเก่าแก่มายาวนานก่อนคริสตกาลเสียอีก คืออีกเมืองที่ไม่น่าจะพลาดมาเยือนก็เพราะว่ามีสถาปัตยกรรมสวยงามตามต้นฉบับของกรีกให้ได้ชม ทุกสถานที่ล้วนเต็มไปด้วยตำนานที่เก่าแก่ของโลกค่ะ วันนี้เราก็มีมาแนะนำกันให้ได้รู้จักด้วย ทัวร์ตุรกี หอสมุดเซลซุส ห้องสมุดแห่งนี้มีตำนานกล่าวไว้ว่า ช่วงที่เซลซุสดำรงยศเป็นข้าราชสำนักปกครอง ลูกชายของเขาได้สร้างห้องสมุดสำหรับเป็นอนุสรณ์สถานให้กับพ่อ ข้างในเป็นสุดยอดงานสถาปัตยกรรมโด่งดังในคริสต์ศตวรรษนั้น ที่เด่นด้วยศิลปะแบบ เฮลเลนนิสติก อันคือยุคทองของงานศิลปะวิทยากรของกรีก ต่อมาห้องสมุดเซลซุสได้ถูกชาวกอธ เผาทำลาย ทำให้บรรดาเอกสารพร้อมทั้งโครงสร้างอาคารที่เป็นไม้ทั้งหมดของห้องสมุดเซลซุสถูกทำลายหมดสิ้น แต่ทว่าส่วนของอาคารด้านหน้าที่สร้างจากหินอ่อนไม่ได้ถูกทำลายไปด้วย ยังคงมั่นคงเป็นมรดกแห่งความตกทอดสืบมาอีกหลายร้อยปี กระทั่งในศตวรรษที่ 10 เกิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ในเอเฟซุส ทำให้อาคารหอสมุดด้านหน้าพังลงมา หอสมุดแห่งนี้มีทางเข้า 3 ทาง โดยแนวประตูทางเข้ามีรูปสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ เช่น เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณความดี เทพีแห่งความฉลาด และเทพีแห่งความรู้ ทัวร์ตุรกี โรงมหรสพเอเฟซุส เป็นโรงละครที่จุคนได้ 30,000 คน เป็นโรงละครที่แจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบันนี้ยังอาจจะใช้งานได้ดีอยู่พร้อมทั้งมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นบางครั้งบางคราว www.tourxpresscenter.com/package/28/ทัวร์ตุรกี.html