Category Archives: ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน เขตแดนแห่งความงดงาม

จอร์แดนนั้นมีเขตแดนติดกับตะวันออกลาง ดังนั้นภูมิประเทศจึงมีความคล้ายคลึงกันมาก จอร์แดนนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่สำคัญทางตำนานของความศิวิไลซ์โบราณค่ะ เป็นหนึ่งภายในเส้นทางสายไหมด้วย เพราะฉะนั้นจึงไม่ประหลาดใจที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกับอย่างคับคั่ง ทัวร์จอร์แดน ปราสาทครูเสดโชบัค หรือที่รู้จักกันภายในพวกนักสู้ครูเสดชื่อ มอนทรีลแห่ง ตะวันออก สร้างขึ้นโดยกษัตร์บอลด์วินที่ 1 แห่งเยรูซาเลม ต่อมาเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เป็นป้อมปราการควบคุมทางสัญจรกองคาราวานที่จะเดินทางจากดามัสกัสไปอียิปต์ภายในอดีตตัวเมืองแห่งนี้มีชาวคริสต์อาศัยอยู่ ราว 6,000 คน ต่อมาได้ถูกทำลายลงโดยทหารมุสลิมภายใต้การนำกองทัพของ ซาลาดิน เคลื่อนกลับสู่กรุงอัมมาน เป็นอีกบริเวณที่อัดแน่นไปด้วยประวัติศาสตร์ ทัวร์จอร์แดน นครเปตรา ทัวร์มหานครสีต้นกุหลาบ นครโบราณกาลแสนสวยงามที่ซ่อนตัวอยู่ภายในหุบเขาแห่งโมเสส มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโด ไมท์จวบกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูภายในการเข้ามาครองดินแดนของชาว อาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ภายในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล ได้เข้ามาปลูกสร้างอาณาจักร บ้านเมือง กระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การดูแลของราชอาณาจักรโรมันที่นำ โดย กษัตริย์ทราจันพร้อมกับได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งภายในราชอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นครเพตร้าถึงเวลาล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทำให้ชาวเมืองนั้น ทิ้งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้งให้เมืองแห่งนี้รกร้างไปพร้อมกับการพังทลาย ของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายคราวจนสูญหายนับพันปี จวบจนภายในปี ค.ศ. 1812 นักสำรวจถนนหนทางชาวสวิสนาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้พบนครศิลาแห่งนี้พร้อมกับนำไปเขียนภายในหนังสือชื่อTRAVEL IN SYRIA จนเป็นเหตุให้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน http://www.hilighttravel.com/package/24/ทัวร์จอร์แดน.html